Skip to main content

Chef Affärsstöd till Vöfab

Vöfab äger och förvaltar lokaler som skolor, förskolor, kontor, slott, och kultur- och idrottsarenor i Växjö kommun. Vi äger fastigheter i varierande ålder och standard och har under de senaste tio åren utvecklats från att vara en fastighetsförvaltare till att också bli en byggherre. Genom våra kunniga och engagerade medarbetare skapar vi miljöer för människor att växa i genom livet. Läs gärna mer på www.vofab.se

Här finns en fantastisk möjlighet för dig som inte bara är en bra chef och ledare, utan också trivs med att stötta andra chefer. Affärsstöd är en helt nyinrättad avdelning på Vöfab, och här kommer du få stora möjligheter att påverka på en strategisk nivå i bolaget!

Vöfab äger och förvaltar dryga hundratalet fastigheter som till exempel skolor, förskolor, kontor och kultur- och idrottsarenor omfattande drygt 550 000 kvm lokalyta. Det vistas ett tusental människor i alla åldrar dagligen i Vöfabs fastigheter och syftet är att skapa miljöer för människor att växa i genom livet. Den största hyresgästen är Växjö kommun och på uppdrag av Växjö kommun förvaltar man även andra fastigheter, som exempelvis Evedals fritidsområde. En annan betydande kund för det nya fastighetsbolaget är Linnéuniversitetet.

I januari 2023 startade det nya lokalbolaget Vöfab AB sin verksamhet och är en sammanslagning av det nuvarande kommunala fastighetsbolaget Vöfab och de delar av de kommunala bolagen Vidingehem och Videum som erbjuder lokaler.

Arbetet med att slå ihop tre bolag till ett har inneburit en rad förändringar; vi har skapat en ny organisation med gemensam kultur och gemensamma rutiner och arbetssätt. Nu fortsätter resan genom att arbeta med att justera det som ytterligare kan förbättras och genom att addera verktyg som stärker de gemensamma arbetssätten, vi har bland annat flyttat in i ett nytt aktivitetsbaserat kontor.

Tjänstebeskrivning

Nu behöver vi ytterligare förstärka ledarskapet i organisationen och vi skapar därför avdelningen Affärsstöd. Som Chef Affärsstöd blir det ditt ansvar att både stötta och utmana de 9 medarbetare du har i din avdelning. Det handlar om att säkerställa att medarbetarna har de resurser som krävs för att de ska kunna leverera på sina ansvarsområden, men också att sätta mål, ställa krav och följa upp.

En annan viktig uppgift blir att arbeta med ledarskap på en strategisk nivå tvärs hela organisationen. Vöfab har ett chefsforum där samtliga ca 15 chefer ingår, och det blir ditt ansvar att planera för, och säkerställa, att dessa möten blir relevanta. En viktig del i ditt uppdrag är att se till så att alla chefer inom Vöfab arbetar aktivt med värdegrunden och att det arbetet även sipprar ner till rester av organisationen.

Som Chef Affärsstöd kommer du att arbeta mycket nära VD. Du bidrar både innan, under och efter vid både ledningsgruppsmöten och styrelsemöten och du kommer även ersätta VD i de fall VD ej har möjlighet att närvara. Du rapporterar till VD.

Din bakgrund och dina egenskaper

Vi söker dig med en gedigen chefserfarenhet och vi tror att du har en akademisk examen. Har du kunskap inom fastighetsbranschen så är det bra, men det är inget krav. Du behöver förstå komplexiteten i politiskt styrda organisationer och som person så är du förändringsbenägen, resultatorienterad och har ett helhetsperspektiv.

Vi kan erbjuda dig stora möjligheter, både i att forma din egen roll och att vara med och påverka på en strategisk nivå. Ditt bidrag kommer vara mycket viktigt i Vöfabs fortsatta framgång!

Visa ditt intresse

Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Kontakta Anna Persson
072-720 720 5
anna.persson@re-source.se

Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det i vårt webbaserade rekryteringsverktyg.

Aktuella uppdrag