Skip to main content

Chef Fastighetsutveckling till Vidingehem AB

Vid årsskiftet 2022/2023 gick våra två kommunägda bostadsbolag, Växjöbostäder och Vidingehem, samman och bildade ett nytt bostadsbolag under namnet Vidingehem. Med gemensamma muskler får vi nu större möjligheter att skapa hållbara och trivsamma bostäder. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och vi fortsätter att vara en drivande aktör i att utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd.

Tillsammans har vi ett stort utbud av lägenheter i hela Växjö kommun, både i stadsnära och naturnära boendemiljöer. Med drygt 11 500 lägenheter varav drygt 2 000 studentbostäder erbjuder vi ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Vi är ca 140 medarbetare inom olika yrkesområden. Genom våra kunniga och engagerade medarbetare skapar vi trivsel och vardagstrygghet för våra hyresgäster.

Tjänstebeskrivning

Som chef för Fastighetsutveckling värdesäkrar och utvecklar du Vidingehems befintliga fastighetsbestånd över tid, och du ansvarar för underhålls- och investeringsbudgeten samt bolagets projektportfölj. Utifrån marknadens behov och efterfrågan bidrar du och din avdelning till kommunens långsiktiga arbete med försörjningen av hållbara bostäder.

Tillsammans med dina medarbetare ansvarar ni för budget, planering och utförande av planerat underhåll, reinvesteringar, renoveringar och nybyggnadsprojekt. Inom din avdelning leder och driver ni även arbetet med energifrågor, energiuppföljning mot mer förnyelsebar energi, och här ligger också budgetansvaret för media så som vatten, el och fjärrvärme.

Du har ett nära samarbete med andra verksamheter inom Växjö kommunkoncern liksom med externa aktörer och entreprenörer. Dessutom genomför du analyser och tar fram beslutsunderlag, och du deltar inom ansvarsområdet vid styrelsemöten. I din roll rapporterar du till VD, och tillsammans med övriga chefer och nyckelpersoner bidrar du aktivt i ledningsgruppens arbete.

Din bakgrund och ditt bidrag

Med högt engagemang, prestigelöshet och tryggt ledarskap bidrar du till utvecklingen av ett hållbart bostadsbolag, som ger mervärde till Växjö kommuns invånare. Med ett starkt intresse för vårt samhälle och förståelse för vilket ansvar som följer med bolaget är du med och skapar förutsättningar för framtidens boende och bostadsbyggande, i stad, tätorter och på landsbygden

I din bakgrund finns relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet, liksom erfarenhet som ledare med budgetansvar. Vi ser gärna att du tidigare har drivit förändringsarbete. Du är väl insatt i byggbranschen förutsättningar och lagkrav och du har erfarenhet av projektledning, entreprenörsledet och förhandlingar. God språklig förmåga i svenska, muntligt och skriftligt är ett krav. Uppdraget ställer krav på mycket god samarbetsförmåga, affärsmässighet, prestigelöshet och en god kommunikativ förmåga. Du förstår vikten av att vara lyhörd, bygga och fördjupa goda relationer.

Visa ditt intresse

Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Kontakta Cecilia Ahlqvist
0733-41 56 37
cecilia.ahlqvist@re-source.se

Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det i vårt webbaserade rekryteringsverktyg.

Aktuella uppdrag