Skip to main content

Miljöansvarig till Kretslopp Sydost

Vi på Kretslopp Sydost arbetar engagerat för att skapa ett hållbart, kvalitativt och miljöinriktat samhälle genom att överträffa i avfallshanteringen. Varje dag arbetar vi för att skapa kundupplevelser i världsklass och bidra till ett bättre samhälle. Hos oss på Kretslopp Sydost sätter vi alltid våra medarbetare, medborgare och vår miljö i fokus. Vi är måna om vår värdegrund och stolta över vårt arbetssätt. Hos oss har alla medarbetare möjlighet att fatta beslut och ta initiativ som för oss närmre våra mål, och vår arbetsmiljö präglas av högt tempo, arbetsglädje och en härlig energinivå. Läs gärna mer på www.kretsloppsydost.se.

Här finns en fantastisk möjlighet för dig som med engagemang och mod vill arbeta med att minska miljöpåverkan och samtidigt driva verksamhetsnära miljöfrågor!

Tjänstebeskrivning

Din övergripande uppgift är att säkerställa att vår verksamhet följer miljölagstiftningen i förhållande till de tillstånd vi har. En del av detta är att bevaka när miljölagstiftningen förändras, att ta ansvar för att informera verksamheten om detta samt att säkerställa att vi följer de nya reglerna. Vår verksamhet omfattas av kravet på egenkontroll, och en viktig del i ditt uppdrag är att revidera egenkontrollprogrammen utifrån den ändrade miljölagstiftningen och att ta fram nya rutiner för att säkerställa att vi följer de förändrade reglerna.

Omvärldsbevakning är en annan viktig uppgift, där du har ett ansvar för att föra vidare din kunskap till resten av organisationen. Vi har en samarbetspart i branschorganisationen Avfall Sverige varigenom vi har tillgång till information, statistik och rapporter som rör avfallshantering. Mycket av den förändrade lagstiftningen kommer från EU, och här finns möjlighet att vara med och påverka genom att delta i grupper som Avfall Sverige driver i olika områden. Som Miljöansvarig är det viktigt att bygga nätverk och arbeta tillsammans med andra kollegor i branschen, och med tanke på att avfallsbolagen i Sverige är kollegor och inte konkurrenter så finns det flera personer med samma ansvarsområde som man kan samarbeta med.

Som Miljöansvarig ansvarar man för all kommunikation med tillsynsmyndigheter, vilket innefattar bland annat skriftlig kommunikation och besök från både kommunala inspektörer och Länsstyrelsen. Internt kommer personen framför allt att vara rådgivare till arbetsledarna och även i vissa fall fungera som specialist och rådgivare till andra medarbetare. Att fortsätta bygga vidare och stärka relationen både internt och externt är mycket betydelsefullt.

Rollen är en verksamhetsnära roll där det ingår i ditt ansvar att arbeta för en minskad miljöpåverkan, ett exempel på detta är att titta på miljöbelastning och komma med förbättringsförslag. En annan del är att stötta verksamheten med kompetenshöjande åtgärder, som till exempel att guida och att hålla utbildningar för medarbetarna, så att de självständigt kan ta sig an relevanta operativa miljöfrågor.

Din bakgrund och dina egenskaper

Vi söker dig som har en miljöutbildning och tidigare erfarenhet inom området. Som person är du affärsmässig och lösningsorienterad, och du trivs när du får ta egna initiativ. Struktur och ordning och reda ligger naturligt för dig, liksom kommunikation och relationer. Vi kan erbjuda dig en roll där din insats på stor betydelse för vår framgång!

Välkommen till oss!

Visa ditt intresse

Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Kontakta Anna Persson
072-720 720 5
anna.persson@re-source.se

Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det i vårt webbaserade rekryteringsverktyg.

Aktuella uppdrag