Skip to main content

Ekonomichef till Norrgavel

Kort om uppdraget

Rekrytering:
Ekonomichef till Norrgavel.

Uppdragsgivare:
Christer Ohlsson, VD, Norrgavel.

Återkommande uppdragsgivare är bland det bästa vi vet. Det är det absolut bästa kvittot på att det vi gör fungerar och att vi levererar. När Christer Ohlsson hörde av sig och ville att vi skulle hjälpa honom med en ekonomichef till Norrgavel blev vi förstås jätteglada. Här beskriver han hur det samarbetet gick till och hur de nu har helt rätt ekonomichef på plats.

Christer börjar med hur han kom i kontakt med Re-Source: ”Jag har jobbat med Cecilia i tidigare rekryteringar. Allra första gången googlade jag efter rekryteringsföretag i Växjöregionen, eftersom jag ville rekrytera lokalt, och hittade då rätt. När jag nu ville rekrytera lokalt igen så var valet självklart. Jag och Cecilia fann varandra och hittade snabbt ett sätt att ha kontakt, som verkligen fungerar för mig. Jag har stort förtroende för Cecilia både avseende kunskap och leverans – det är det viktigaste.”


Det känns som att Cecilia gick in i rollen och rekryterade till sitt eget företag – så stort var engagemanget.

Christer Ohlsson / Norrgavel

Hjälper till att se potential

”Att jobba med Cecilia ger mig värdefull input till att se potential och även vad jag måste tänka på. Hon kan se människors styrkor och svagheter på ett sätt som skapar värde för mig som ledare. Därför använder jag även Cecila till att genomföra djupintervjuer med befintlig person eller i andra rekryteringar.”


Cecilia kan verkligen se människors styrkor och svagheter på ett sätt som skapar värde för mig som ledare.

Christer Ohlsson / Norrgavel

Mer komplex än rätt person

”En rekrytering ska inte bara ha rätt kompetens. Ännu viktigare är att personen verkligen passar in i verksamheten, framförallt i ett mindre bolag. Därför är det så värdefullt att Cecilia redan känner oss och att de innan rekryteringen satte igång intervjuade alla i arbetsgruppen. På så vis säkerställer man att personen kommer att fungera i gruppen. En annan faktor är att få rätt person till rätt peng. Det är lätt att man stirrar sig blind på CV och att det därmed slutar med att man betalar för mycket i relation till vad man egentligen behöver. Här gjorde Cecilia ett bra jobb i att hitta den perfekta kandidaten just för oss.”

Ger sig inte förrän rätt person är på plats

”Jag gillar att bli ifrågasatt och att Cecilia inte stressar igenom rekryteringen. Från att vi bollade kravspecen flera gånger till att hon i slutet av processen bromsade upp och sa att det inte var rätt. Då började vi om igen och hon gav sig inte förrän rätt person var på rätt plats. Vill du ha en ja-sägare ska du inte vända dig hit. Här finns ett stort engagemang och en långsiktighet som gör att man får återkommande kunder.”


Re-Source Referens