Skip to main content

Gedigen analys inför Executive Search

Vår noggranna och strategiska metod för rekrytering säkerställer att ni får rätt kandidater till ledande positioner; att de har rätt kompetens, erfarenhet och personlighet för att leverera, trivas och blomstra i sina nya roller.

Ulric Wilhelmsson, SONSAB

”OM JAG SKA BESKRIVA MINA UPPLEVELSER AV RE-SOURCE MED TRE ORD, SÅ ÄR DET PROFESSIONELLT, KORREKT OCH SNABBT.”

Ulrik Wilhelmsson, koncernchef på SONSAB, har en relation med Re-Source både som kandidat och som kund. Han blev kontaktad av Anna när hon hade fått uppdraget att leta efter en koncernchef till Svenska Trävarugruppen, numera SONSAB, och delar här med sig av sina erfarenheter av oss.

Executive Search

Rekrytering av chefer och specialister

En väl genomförd rekrytering bidrar till tillväxt för både företag och medarbetare, medan en felaktig rekrytering kan få dem att vackla. När du väljer oss som er samarbetspartner arbetar vi aktivt med att definiera kravprofilen och säkerställa att ni får det ni verkligen behöver. Det gör vi genom en grundlig analys av er verksamhet, era mål och företagets kultur. Först efter denna analys tar vi oss an sökandet efter potentiella kandidater.

Ni kan förvänta er vår odelade uppmärksamhet genom hela processen – från analys och headhunting till undertecknandet av ett anställningsavtal. Under året som följer genomför vi uppföljningar med dig som  representant för det rekryterande företag och med kandidaten för att se att se att allt fallit väl ut efter de målsättningar som har satts upp. Skulle en av oss rekommenderad kandidat säga upp sig inom 12 månader genomför vi en ny rekryteringsprocess åt dig utan extra kostnad.


Ledningsutveckling

Verktyg för framgångsrikt ledarskap

Vi erbjuder skräddarsydda insatser till din ledningsgrupp för att hjälpa er att nå era uppsatta mål. Kanske står ni inför en betydande förändring eller känner att ni behöver nya perspektiv? Vi arbetar efter en beprövad metod som förser er med konkreta handlingsplaner.

Vi erbjuder även chefsstöd till person i ledande befattning. När vi stöttar chefer, rustas de med färdigheter och strategier som krävs för att upprätthålla balans och långsiktig leverans i ledarrollen.


Skulle en av oss rekommenderad kandidat säga upp sig inom 12 månader genomför vi en ny rekryteringsprocess utan extra kostnad

Cecilia \ Re-Source