Skip to main content

Koncernchef till Svenska Trävarugruppen

Kort om uppdraget

Rekrytering:
Koncernchef till Svenska Trävarugruppen

Uppdragsgivare:
Ägare Peter Gyllenhammar och CFO Carina Heilborn på 
Peter Gyllenhammar AB.

Det är inte alltför sällan det är personer med engagemang i flera bolag, t.ex. en styrelseordförande eller ägare, som gör att vi kommer i kontakt med ett nytt företag. Kanske har personen använt oss tidigare eller så har man fått en rekommendation av någon i ett annat företag. När Svenska Trävarugruppen skulle rekrytera en ny koncernchef fick CFO Carina Heilborn på ägarbolaget Peter Gyllenhammar AB tips om oss, och tog kontakt. Några månader senare var en ny koncernchef på plats och här berättar både Carina och Peter, som också var involverad i rekryteringen, om hur det gick till.

Carina inleder med att berätta om hur processen startade: ”Det hela började med att jag blev rekommenderad av en annan styrelserepresentant i ett av våra bolag att ta kontakt med Anna. Efter första kontakt dröjde det inte länge innan vi inledde en av flera intervjuer där hon på ett imponerande sätt fick ur oss mycket värdefull information. Genomtänkta frågor gjorde att Anna lärde känna oss som människor på djupet.”


Jag var fascinerad över att Anna la så mycket krut i början av processen men är också övertygad om att det är just det som gör att vi nu har helt rätt person på rätt plats.

Peter Gyllenhammar / Svenska Trävarugruppen

Inledningen av rekryteringsprocessen var nyckeln

Peter fortsätter: ”Vi blev oerhört positiva till Annas approach. Hon var mån om att lära känna oss och hur vi jobbar. Satte sig in i de ambitioner vi har med företaget och hur vår framtidsvision ser ut.

Genom att lägga så mycket tid i början av processen upplevde vi att resten flöt på både smidigare och med bättre resultat än vi tidigare upplevt. Genom att verkligen förstå oss som människor kunde Anna sätta sig in i vilken typ av koncernchef vi letade efter, och inte letade efter. Jag var fascinerad över att hon la så mycket krut i början av processen men är också övertygad om att det är just det som gör att vi nu har helt rätt person på rätt plats.”


Jag vet inte vad mer jag hade kunnat önska av rekryteringen. Jag är väldigt nöjd med resultatet, hur Re-Source inledde vårt samarbete och därmed måste det ju betyda att även processen fungerade. En mycket lyckad rekrytering!

Carina Heilborn / Svenska Trävarugruppen

Tre kandidater – och en slutkandidat som inte var på jobbjakt

Carina berättar om hur processen fortsatte: ”Efter intervjuerna med oss arbetade Anna vidare och presenterade sedan fem kandidater, varav vi valde att gå vidare med tre. Under resten av processen var hon guidande och otroligt uppriktig och ärlig. Den som vi till sist valde att anställa var egentligen inte ens på jakt efter ett nytt jobb. Med tanke på hur nöjda vi är med rekryteringen är vi också tacksamma över att Anna hittade just honom.”


Re-Source Referens