Skip to main content

Re-Source bidrar till affärsnytta och framgång för din verksamhet

Det finns många företag som kan hitta kandidater till lediga tjänster. Ett mindre antal ägnar sig åt Executive Search, en uppsökande verksamhet för att hitta rätt person och kompetens till din organisation. Få kan matcha vår grundliga analys inför rekrytering av en ledande position till er verksamhet.

Med vår erfarenhet från ledande befattningar sätter vi oss in din verksamhet, och genom analysen skapar vi en förståelse för dina utmaningar, mål och resultatförväntningar. 

Therese Nilsson van Ewijk, Åbro Sverige AB

“Anna är oerhört professionell och kunnig. När vi jobbar ihop finns både mycket skratt och en hel del choklad!”

Ibland är det bara meningen att man ska jobba tillsammans. Så är det med Therese Nilsson van Ewijk, HR-Chef på Åbro Sverige. Hennes och Annas vägar har korsats flera gånger och när Therese behövde rekrytera i sin nya roll som HR-Chef fick Anna uppdraget. Sedan dess har vi många gemensamma och lyckade rekryteringar i bagaget. Här berättar Therese om hur det är att arbeta med oss.

Gedigen analys

Rätt kravställning och förutsättning för både arbetsgivare och kandidat

Vi skapar mervärde i er rekrytering genom att tydliggöra kraven i befattningen och vad er verksamhet faktiskt behöver. Du som kandidat, å andra sidan, får en tydlig och transparent bild av uppdraget, utmaningarna och arbetsgivarens förväntningar, allt för att du ska lyckas i din nya roll. Det är vårt bidrag till framgångsrika verksamheter.

Att våra kunder återkommer till oss är en bekräftelse på att vårt sätt att arbeta är fokuserat på er affärsnytta och de mål ni satt upp. Varje rekrytering ska bli en gynnsam investering för er organisation.

För oss är framgång synonymt med att vår leverans bidrar till att ni når era mål, något vi är säkra på att man uppnår genom en grundlig analys.


Vi förstår dina behov

Ledar- och chefserfarenhet

Med egen erfarenhet från ledande befattningar sätter vi oss in din verksamhet, och genom analysen skapar vi en förståelse för dina utmaningar, mål och resultatförväntningar. Det är först när vi förstår er verksamhet som vi presenterar ditt företag till potentiella kandidater.

Vår erfarenhet gör att vi vågar lämna 12 månaders garanti på rekryteringen.


Re-Source unika styrkor

  • Konsulter med chefserfarenhet

  • En analys som skapar affärsnytta

  • En tidseffektiv och kvalitetssäkrad process

  • Samma konsult genom hela processen

  • 12 månaders garanti på rekryteringen


Vi ställer frågor som hjälper oss förstå vilka utmaningar din verksamhet står inför och vad som krävs av en kandidat för att leverera på de förväntningar du har.

Anna \ Re-Source