Skip to main content

Rekryteringar till Södra Skog

Kort om uppdraget

Rekrytering:
Flertalet rekryteringar till chefspositioner till bland annat ledningsgruppen för Södra Skog.

Uppdragsgivare:
Linda Claeson, HR Chef, Södra Skog.

Re-Source som fått möjligheten att rekrytera flera personer till Södra Skogs ledningsgrupp, har över åren etablerat ett djupt samarbete och ett ömsesidigt förtroende. Vi låter HR-chefen Linda berätta hur det är att arbeta tillsammans med oss.

Linda börjar med att lyfta upplevelsen av vårt helhetstänk: ”Re-Source går på djupet i alla delar. I jämförelse med andra rekryteringsbolag är ni framåtsyftande med stor förståelse – och intresse – för vår affär. Ni tar inte bara en arbetsbeskrivning, utan ni fördjupar er för att verkligen förstå oss, våra utmaningar och förväntningar, innan ni säljer in oss till kandidaten.”


Den stora skillnaden är re-source inte letar efter en ersättare, utan utmanar oss i vad vi behöver för att nå våra mål. Det är för mig en professionell samarbetspartner!

Linda Claeson / Södra Skog

Fokus på framtiden

”Re-Source tittar på oss, vår kund, den omvärld vi befinner oss i och utmanar oss i att tänka längre, på 3-5-10 års sikt. I motsats till andra i branschen som ofta letar efter en ersättare, fokuserar Re-Source i stället på vad som är rätt för oss framåt. De förstår för att bygga för framtiden!”


Som beställare uppskattar jag den täta kontakten, avstämningarna under processen och att det finns en tydlig tidplan med förväntansbild. Inget hänger i luften. Man är i trygga händer!

Linda Claeson / Södra Skog

En analys som utmanar

”Vid varje rekrytering genomför Re-Source en ordentlig analys, var vi står och vad vi står inför. Det arbetet tydliggör också våra förväntningar och behov, vilket gör träffsäkerheten högre, då Re-Source kan vara transparenta med detta mot kandidaterna.  

Jag ser ett stort värde i att Re-Source utmanar oss att tänka nytt. Några av de personer som Re-Source hjälpt oss att rekrytera är numera identifierande som våra främsta talanger, de som vi vill bygga framtiden på. Vi har också hittat de vi inte visste att vi letade efter – några riktiga stjärnor som bidragit stort till utvecklingen av vår verksamhet.”

Professionellt agerande

”Man kan alltid känns sig trygg med att Re-Source inte chansar på en kandidat. Känner de sig inte helt övertygade, så väljer de hellre att börja om – det bygger förtroende och trygghet genom samarbetet.

Den feedback vi fått från kandidater som gått genom Re-Source är att de också upplevt en professionell och gedigen process. De beskriver en upplevelse där de vet var de befinner sig i processen, och en transparens kring utmaningar och möjligheter, som sedan stämmer väl överens med upplevelsen på plats. Det bygger också vårt arbetsgivarvarumärke då Re-Source är vår förlängda arm ute på kandidatmarknaden.”

Trygghet genom hela processen

”Jag får en känsla av trygghet och professionalism hela vägen – från grundarbetet, att förstå företaget, förväntansbilden, kontexten för kandidaten till uppföljningen med oss som kund och med kandidaten.”


Re-Source Referens