Skip to main content

Topp 3 HR-trender 2020 – utmaningar för företag och dess chefer

Vi vet att framtidens arbetskraft kommer att vara annorlunda. Vi upplever redan dramatiska förändringar bland oss som arbetar, stora pensionsavgångar är att vänta och nya generationer med andra förväntningar på arbetslivet kommer in på arbetsmarknaden. Vi ser att snart är majoriteten av de som arbetar födda in i den digitala världen, vilket innebär att de är tekniskt kunniga och har andra förväntningar på sitt arbete. Nedan kommer vi att titta på tre topp HR-trender för 2020 och framåt.

Arbeta på distans
Oavsett om du omfamnar eller kämpar mot idén att anställa medarbetare som vill arbeta på distans, så går förändringen mot allt mer distansarbete allt snabbare. Idag finns det företag som lagt upp hela sin struktur på ett sätt som inte bara gör det möjligt – utan också mer kreativt – att arbeta på distans. Genom att använda tekniska lösningar kan man minska kostnader för tex kontor, samtidigt som man kan ge anställda full tillgång till alla system, oavsett varifrån man arbetar.

Att ge möjlighet att arbeta på distans är idag något som alltmer efterfrågas av kandidater. Oavsett om det är på heltid eller någon dag per veckan kan detta vara positivt för alla parter. Till exempel kan anställda som inte är bundna till specifika arbetstider arbeta när de är som mest produktiva, oavsett tid på dygnet. Företag lite längre från de stora städerna har också större möjlighet att locka till sig kompetens eftersom det då inte krävs att man flyttar till en ort nära företaget.

Tekniska lösningar har förstås spelat stor roll i detta skifte. Idag är det lika enkelt att få kontakt med någon långt borta som vid kaffeautomaten på det fysiska kontoret.

Nöjda medarbetare

Enligt Harvard Business Review är medarbetarnas trivsel en av nycklarna till en god relation med sin kund. De skriver bland annat ”att bli en kundfokuserad verksamhet är i sig ett viktigt mål. Men vår forskning pekar också på att det är kortsiktigt att låta det, på ett negativt sätt, påverka medarbetarnas trivsel. Istället bör kund- och medarbetarnöjdhet ses som två sidor av samma mynt. ”

Ett viktigt steg är att se till att det finns möjlighet till en ärlig tvåvägs-kommunikation. Att ge alla medarbetare en möjlighet att göra sin röst hörd i företaget är en riktigt bra investering. Här finns flera alternativ utöver det traditionella samtalet, system som gör det möjligt att få direkt, konfidentiell om så önskas, feedback från medarbetaren kring aktuella frågor eller trivsel i allmänhet. Forskning visar att när människor blir lyssnade på och erkänns så minskar personalomsättningen, produktivitet ökar och därmed förbättras de ekonomiska resultaten.

Ett annat område som kan förbättra medarbetarnas trivsel är om företaget erbjuder olika typer av friskvårdsmöjligheter.  Utöver att antalet sjukdagar faktiskt minskar så påverkar även träning och friskvård medarbetarnas fysiska och psykisk välmående. Att uppmuntra fysisk aktivitet genom att exempelvis erbjuda gymmedlemskap, träning på arbetstid eller bjuda på frukt är enkla sätt att öka välbefinnandet hos medarbetarna. Att uppmuntra till mental hälsa är inte en ny fråga, vi har länge sett alltfler hamna i utbrändhet eller i annan mental ohälsa. Fysisk aktivitet och en bra balans mellan arbetsliv och fritid kommer att öka trivsel på arbetsplatsen och i långa loppet påverkar detta också företagets resultat.

Kompetensväxling

Ny teknik har för alltid förändrat hur vi arbetar, och öppnat en helt ny värld av möjligheter för oss människor. Arbeten har automatiserats vilket i sin tur har skapat helt nya och annorlunda arbetsuppgifter. Dessa nya uppgifter kräver dock andra färdigheter, och tyvärr har vi brist på kompetens för många av dessa uppgifter. Det finns helt enkelt för få personer med den nya, nödvändiga, kompetensen. Inte heller har vi tidigare sett en sådan här omvandling på arbetsmarknaden ske så snabbt. Kontinuerlig kompetensutveckling har sedan länge varit ett krav inom vissa områden, men som det ser ut idag, är det ett krav i varje bransch. Här måste HR-avdelningen och cheferna ta ansvaret för att identifiera de nya kompetenserna som krävs, och omgående påbörja arbetet med kompetensväxling. Genom en öppen dialog kring framtida behov kan man upprätta individuella utvecklingsplaner som kan sjösättas genom olika typer av utbildningar, i grupp eller via olika on-line-verktyg.

Om du har funderingar kring hur du och ditt företag ska ta er an dessa utmaningar, så kontakta oss gärna! Vi har erfarenhet av att utveckla dessa områden, både som chefer och ledare men också i våra konsultroller.