Skip to main content

Nyfiken på… Monica Skagne!

Sedan Monica tillträdde som kommunchef i Växjö för drygt 5 år sedan har mycket hänt. Nya arbetssätt och en implementering av en koncernstruktur har gett eko i landet och fler andra kommuner tar nu efter. En resa som också inneburit hårt arbete för alla involverade och en del kritiska röster har också höjts. Vi har träffat Monica för att höra hennes reflektioner kring förändringen.

Du har ju initierat och drivit ett större förändringsarbete sedan du klev in som kommunchef för dryga 5 år sedan. Vad har varit viktigast att genomföra?

Det absolut viktigaste var att vi införde koncernstyrning! Genom detta involverades alla – förvaltningar och bolag – som behövde involveras i aktivitet och beslut. Detta arbetssätt gav också de som är övergripande ansvariga – VD:ar och förvaltningschefer – förutsättningar att ta sitt ansvar fullt ut, och därmed ökade vi också vår förmåga att leverera mot våra politikers mål och förväntningar. Vi var först i Sverige med detta och det är jag riktigt stolt över! En annan viktig sak var att vi identifierade och stärkte oss mot våra gemensamma målgrupper, de vi är till för – invånare, företagare och besökare.

Lyft fram ett par viktiga milstolpar i den här förändringsresan!

En händelse som har etsat sig fast ordentligt i minnet är Chefens dag i mars 2016. Då presenterade vi, jag och koncernledningen, det arbete vi genomfört kring vår gemensamma värdegrund som idag är implementerat. I detta arbeta tydliggjorde vi också medarbetar- och chefsansvar, kan tyckas banalt, men jätteviktiga redskap som skapar bra förutsättningar för oss alla i vardagen.

En annan milstolpe var när det politiska beslutet togs om ett processorienterat arbetssätt och även uppföljning av leverans i varje process. Detta var i juni 2017, ett modigt beslut som togs av våra politiker! Idag genomsyrar detta arbetssätt hela kommunkoncernen, verksamheternas uppdrag har blivit än mer tydliga och vi kan enklare styra och leda mot uppsatta mål.

Det har ju också stundtals varit en tuff resa, du har blivit kritiserad, hur har du hanterat det?

Jag har ju klart reflekterat kring den kritik som framförts och funderat över vad jag kunde gjort annorlunda. Jag har en stark tro på att det vi gör är rätt, det ger mig energi, men självfallet har jag blivit tilltufsad vid några tillfällen och det har också gjort mig ledsen. I backspegeln så kom jag in med en annan typ av ledarskap med ett tydligt uppdrag att förändra och effektivisera. Här kunde mitt uppdrag kommunicerats ut tydligare, och såklart kunde jag har varit tydligare kring varför vi behöver genomföra en del förändringar, och kanske också gett lite mer tid till mina chefer att reflektera. Men det är svårt att balansera ”gas och broms”, något jag absolut kan förbättra, när man ser så mycket bra som kan komma ur förändringen!

Du är en offentlig person numera, hur har det påverkat dig?

Jag har i mina tidigare uppdrag varit medialt ”påpassad” men jag var nog inte riktigt beredd på att bli citerad eller recenserad i media som jag har blivit. Att bli granskad är en del av jobbet, och det är viktigt, jag har trots allt ett stort ansvar och representerar en viktig samhällsfunktion. I början var det tufft och jag har också tagit hjälp för att kunna hantera det ännu bättre.

Men hur hanterar du att vara ”påpassad” av media?

Jag försöker vara mig själv i alla lägen, och jag är väldigt stolt över mitt uppdrag och ansvar. Jag, liksom alla medarbetare har ett för samhället och alla invånare, viktigt arbete, och med det följer att många har åsikter. Det är en del av jobbet, helt enkelt.

Har ditt ledarskap förändrats mot tidigare, med tanke på offentligheten?

Över tid, nej. Men som exempel så har återkoppling i syfte till förbättring och utveckling alltid varit ett viktigt redskap för mig. Här fick jag ibland kritik initialt, jag var lite för rak och tuff. Här försökte jag tänka på detta och vara lite mjukare i mitt uttryck. Jag lyckades inte alltid, jag har det fortfarande med mig, men om du frågar mina medarbetare idag så skulle de nog fortsatt beskriva mig som rak, men med större förståelse för att det i grund och botten handlar om mitt engagemang.

Vad anser du krävs av ledare i offentliga uppdrag som inte är lika viktigt i det privata näringslivet?

Allt material, såväl skrivelser som SMS är offentliga handlingar. Här krävs en tydlighet så att informationen inte kan misstolkas. Det kan ibland hämma transparensen, vilket i de fallen är olyckligt. Här finns, liksom i många stora privata bolag, många intressenter. Förankring är oerhört viktigt. Sedan måste man vara medveten om att även om jag är högsta chef, så är det politikerna bestämmer!

Vad ser du framåt, vad blir fortsatt viktigt för er att driva/hålla fokus på?

Vi måste fortsatt arbeta med att stärka oss internt, för att vara starka för dem som vi är till för, invånare, företagare och besökare.

Vad är i ditt tycke, de största skillnaderna/likheterna från dina tidigare arbetsgivare och din nuvarande, det offentliga näringslivet?

Om man tittar på stora privata företag där jag verkat innan och jämför med min arbetsplats idag, så är beslutsgången supertydlig här. Man vet, på riktigt, vem som fattar besluten och var de fattas. Det skapar en trygghet i beslut som jag inte alltid upplevde i mina tidigare roller inom näringslivet. Jag tror också att näringslivet skulle gynnas av att förstå vad vi faktiskt kan hjälpa dem med! Men här måste vi så klart bli bättre på att förklara. Vi tror att vårt sätt att jobba och vår nuvarande kraftsamling kring arbetet med vårt gemensamma varumärke hjälper både oss och dem vi är till för.

Jag upplever att det finns en otrolig kompetens i alla våra verksamheter och ett mycket stort ansvarstagande, liksom hos mina tidigare arbetsgivare. Vi har också samma utmaningar och kämpar med effektivitet, leverans och uppföljning – precis som vilket privat företag som helst – men med ett annorlunda uppdrag.

Det som är fantastiskt med att arbeta i en kommun är att vi är en del av den demokratiska kärnan – vi arbetar utifrån våra folkvalda politikers uppdrag, och levererar tjänster och service till dig varje dag, genom hela ditt liv. Det är en verklig ynnest att få vara en del av detta!