Skip to main content

Nyfiken på… Therese Nilsson och Åbro!

Therese Nilsson van Ewijk är sedan 7 år HR-chef på Åbro Bryggeri AB. Med ett brinnande intresse för ledarskap har hon förändrat synen på ledarskap i koncernen, någonting som har gett resultat i hela organisationen.

Berätta om din resa!
Jag är utbildad i Göteborg och Lund, jag gick PA-programmet och har en master i psykologi. Mina första år spenderade jag i bemanningsbranschen och fick tillfälle att träffa många kunder inom industrin. Det väckte mitt intresse och när min man skulle gå optikerutbildningen i Kalmar så började jag som HR-partner på ITT Flygt, nuvarande Xylem Water Solutions. Det var otroligt intressant, jag fick verkligen lära mig alla delar inom HR från grunden. Vi arbetade mycket med kompetensutveckling och ledarskap och det var nog där mitt stora intresse för ledarskapsfrågor startade.

Efter några år fick jag min första chefstjänst, som HR-chef på Elajo. Jag var då 29 år, och min unga ålder tillsammans med det faktum att jag arbetade i en oerhört mansdominerad miljö gjorde att jag verkligen fick skaffa mig lite hårdare hud. Vi valde sedan att flytta till Vimmerby, och jag fick tjänsten som HR-chef på IKEA Industry i Hultsfred. Det var stor skillnad, jag gick från en liten slimmad organisation till en stor internationell koncern med huvudkontor i Bratislava. Det var utmanade och roligt att arbeta i en internationell kontext och IKEA är verkligen framstående inom HR, så det gav mig nya erfarenheter och insikter som jag även idag har stor nytta av. Det sista året var jag HR-chef i matris för alla fabriker i Boardsdivisionen och arbetade i Sverige, Litauen, Ryssland, Polen, Slovakien och Frankrike.

Sedan 7 år har jag varit HR-chef på Åbro, och det har varit fantastiska år! Åbro är ett familjeägt bryggeri där 5:e generationen nu är inne och arbetar i bolaget. Vi har all vår produktion i Vimmerby och finns på tre marknader; Systembolaget, HoReCa (Hotell, Restaurang och Catering) samt export. England är vår absolut största marknad, och dit exporterar vi framför allt cider. Med 240 anställda och runt en miljard i omsättning jobbar vi hårt med att blanda familjekänslan med utveckling och framåttänkande. Våra idéer är inte unika – det unika är att vi genomför dom.

Vad är du mest stolt över att ha genomfört på Åbro?
Som jag sa innan så har vi jobbat väldigt mycket med ledarskapet. Vi har satt en gemensam ledarskapsplattform för alla chefer och tagit fram gemensamma ledstjärnor. Detta har vi även jobbat med längre ner i organisationen och på så sätt lyckats skapa en samsyn. Vi sticker ut hakan lite när vi säger att vi ska ha branschens bästa chefer!

Varför är ledarskapet så viktigt?
Därför att om vi inte har bra chefer så lyckas vi inte, då orkar vi inte driva verksamheten och medarbetarna framåt. Det kanske låter som en klyscha, men det är oerhört viktigt för oss att medarbetarna mår bra, det ska vara roligt och tryggt att gå till jobbet. Vi har myntat uttrycket ”Helaktighet”, vilket innebär att man ska se sin del i helheten och förstå att det jag gör påverkar flera i organisationen och att alltid agera utifrån vad som är bäst för Åbro. Att alltid ha ett helaktigt arbetssätt är att ha det större perspektivet vid beslutsfattande.  

Men hur gör ni praktiskt?
Bland annat har vi sett till att våra chefer inte har för stora personalgrupper, det är svårt att se alla och ha en relation med 50 personer. I våra personalgrupper har vi sagt att det ska vara max 20 personer, annars tillsätter vi ytterligare en ledare. Cheferna behöver ha tid att prata och se sina medarbetare, det har vi sett vara en framgångsfaktor. Det dagliga samtalet är oerhört viktigt.

Och hur ser fokus ut för HR-frågorna inom Åbro just nu?
Vi arbetar mycket med att bygga upp HR-processer som är stabila för framtiden. Det handlar dels om att digitalisera, vi jobbar bland annat med e-learning och att ta fram e-signatur på anställningsavtal vilket sparar mycket tid i högsäsong. Men vi arbetar också med vår arbetsmiljö, vi på Åbro ska ha en arbetsmiljö i världsklass!

Övriga trender, vad ser du framåt?
Just nu pratar vi mycket om hybridarbete, hur vi ska förhålla oss till det nya normala. Vi äger våra lokaler så förutsättningarna att minska ytan ser annorlunda ut för oss, jämfört med de företag som hyr sina lokaler. Vi ser gärna att våra medarbetare är på plats, vi anser att det blir mer kreativt när människor möts, men vi är också öppna för andra alternativ. En annan sak vi har fokus på är Employer branding. Den nya generationen har andra förväntningar och ställer andra krav än tidigare; nu är det viktigt med balans mellan jobb och familj och att det är långsiktigt hållbart. Vi måste ta ett större ansvar för medarbetarnas hälsa oavsett om det gäller det privata eller jobb. Vi på Åbro vill ha ett hållbart arbetsliv, då mår medarbetarna bra och stannar länge.