Skip to main content

Platschef till Elis i Limhamn

Elis Group har funnits i över 130 år, och i Sverige har man över 70 års erfarenhet i branschen. De 24 anläggningarna i Sverige är av olika karaktär, vissa är specialiserade mot ett kundsegment medan andra servar flera olika kundsegment. Verksamheten i Limhamn servar hotell och restaurang och till anläggningen söker man nu en platschef.

Tjänstebeskrivning

Som platschef blir din övergripande uppgift att på daglig basis leda och fördela arbetet på anläggningen. Du har 100% P/L-ansvar, inklusive investeringar, och ansvarar för att säkerställa leverans på framtagen strategi. Till din hjälp har du en kompetent ledningsgrupp där ditt ansvar blir att leda och driva gruppen för att gemensamt nå målen. Du kommer att arbeta på både operativ och strategisk nivå. För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att sätta dig in i detaljer på anläggningen, att vara intresserad av verksamheten och att skapa dig en förståelse för varför nyckeltalen ser ut som de gör och vilka lösningar du behöver vidta för att nå uppsatta mål.

I bolaget finns en central försäljningsorganisation samt en KAM-organisation, kundservicen är dock lokal och ingår i din organisation. En av dina uppgifter blir att säkerställa att kunderna är nöjda, att utveckla merförsäljning till befintliga kunder samt stötta försäljningsorganisationen genom att bidra med den lokala kunskapen.

För att lyckas i ditt uppdrag behöver du vara en synlig ledare som stöttar och utmanar dina medarbetare. Många av medarbetarna har varit anställda länge och lojaliteten för bolaget är generellt sett hög. Samtidigt är det en hel del nyanställda, och det gäller att skapa en kultur där alla bidrar och tar ansvar. Som chef och ledare i organisationen måste man vara synlig och tydlig, samtidigt som man skapar förutsättningar för medarbetarna att kunna nå målen.

Du rapporterar till Regiondirektör.

Din bakgrund och dina egenskaper

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av produktionsledning och en förståelse för komplexa flöden och processer. Du har lång erfarenhet som ledare, och en relevant akademisk examen. På Elis i Limhamn får du verka på en lokal nivå samtidigt som du rör dig i en global miljö. Vi kan erbjuda dig stora utvecklingsmöjligheter men också en chans att påverka här och nu!

Visa ditt intresse

Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Kontakta Anna Persson
072-720 720 5
anna.persson@re-source.se

Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det i vårt webbaserade rekryteringsverktyg.

Aktuella uppdrag