Skip to main content

Chef Ekonomi & Affärsstöd till Vidingehem AB

Vid årsskiftet 2022/2023 gick våra två kommunägda bostadsbolag, Växjöbostäder och Vidingehem, samman och bildade ett nytt bostadsbolag under namnet Vidingehem. Med gemensamma muskler får vi nu större möjligheter att skapa hållbara och trivsamma bostäder. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och vi fortsätter att vara en drivande aktör i att utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd.

Tillsammans har vi ett stort utbud av lägenheter i hela Växjö kommun, både i stadsnära och naturnära boendemiljöer. Med drygt 11 500 lägenheter varav drygt 2 000 studentbostäder erbjuder vi ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Vi är ca 140 medarbetare inom olika yrkesområden. Genom våra kunniga och engagerade medarbetare skapar vi trivsel och vardagstrygghet för våra hyresgäster.

Tjänstebeskrivning

Som chef för den nya avdelningen Ekonomi & Affärsstöd är ditt främsta ansvar att säkerställa effektivt stöd och god service till bolagets olika verksamheter, inklusive ledning och styrelse. Inom avdelningen finns en ekonomi- och controllergrupp samt funktioner för affärs- och verksamhetsstöd i form av IT, intern service, diarie- och arkiv samt stöd i lednings- och styrelsearbetet. Här ingår också samordning och stöd till ledningsgrupp i arbete med affärsplan och uppföljning av verksamheten. Vid full styrka är man totalt 9 medarbetare med olika spetskompetenser.

En inledande uppgift blir att få ihop avdelningen till en, och tillsammans sätta gemensamma rutiner, strukturer och mål. Andra viktiga uppgifter blir att initiera och driva uppdraget kring förbättrat systemstöd, inledningsvis kring dokumenthantering, liksom att driva processen kring bolagets informationssäkerhetsarbete.

Tillsammans med dina medarbetare har ni ansvaret för de största intäktströmmarna och ni utvecklar även nya tjänster som kan generera mer intäkter, där utveckling av boenden med nya affärsmodeller kan vara ett sätt. Att stötta alla nivåer i bolaget i arbetet med koncernens styrmodell med nuläges- och omvärldsanalyser, verksamhetsplanering och uppföljning är andra uppgifter. Du ansvarar också för ekonomisk uppföljning och rapportering kring bolaget, och du stöttar verksamheterna genom tydliga rutiner för effektiv och värdeskapande uppföljning. I rollen är du också beställare av tjänster inom kund-, leverantörsreskontra, resultatrapporter och bokslut från kommunens centrala ekonomifunktion.

Flera av uppdragen har en stark koppling till andra delar inom Växjö kommunkoncern såsom ekonomi och IT/Digitalisering vilket kräver en tät dialog och samverkan mellan bolaget och kommunen. Detta ställer särskilda krav på förmågan att samverka, samarbeta, kommunicera, initiera och driva uppdrag med fokus på det bästa för verksamheterna.

I din roll rapporterar du till VD, och tillsammans med övriga chefer och nyckelpersoner bidrar du aktivt i ledningsgruppens arbete.

Din bakgrund och dina egenskaper

I din bakgrund finns relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har flerårig chefserfarenhet, och goda kunskaper i ekonomistyrning, erfarenhet av projektledning och av att leda i förändring. Du är trygg och tydlig i din roll som chef och du är utvecklingsinriktad och prestigelös. Uppdraget ställer krav på god kommunikation, såväl muntligt som skriftligt, en förmåga att hantera flera olika intressenter samt att du kan samarbeta och navigera i en politisk styrd organisation. Du förstår vikten av att vara lyhörd, bygga och fördjupa goda relationer. God språklig förmåga i svenska, muntligt och skriftligt är ett krav.

Visa ditt intresse

Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Kontakta Cecilia Ahlqvist
0733-41 56 37
cecilia.ahlqvist@re-source.se

Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det i vårt webbaserade rekryteringsverktyg.

Aktuella uppdrag